George W. Bush là người thông minh nhất Trái Đất từ trước đến nay?

Photo credit: foxnews.

Khi những người bảo vệ Bush chỉ ra thực tế rằng cả Ted Kennedy, Hillary Clinton, John Kerry và hầu hết các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ khác đều nhất trí rằng cần phải làm điều gì đó ở Iraq, những người chỉ trích Bush, không còn lời lẽ chính đáng nào, chỉ có thể ráng sức đưa ra câu trả lời yếu ớt - Bush nói dối và thao túng họ đi theo kế hoạch xấu xa của ông ấy ("Bush lied, People died" - "Bush điêu, nhân dân tiêu").

Thế thì việc, tổng thống thông minh nhất chúng ta từng có, Barack Obama phải viện đến sắc lệnh hành pháp vì không thể thuyết phục được các đối thủ (chính trị) và người dân Mỹ ủng hộ cho đề xuất của ông ấy thì sao? Vậy mà một 'thằng ngốc' như George W. Bush có thể thuyết phục cả thế giới theo lệnh của ông ta? Rồi thuyết phục được cả Thủ tướng Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Tony Blair và cộng đồng tình báo nước ngoài, Liên Hợp quốc v.v...

nếu thế thì George W. Bush phải là người thông minh nhất Quả Đất từ trước đến nay từng sống...

chắc chả ai tin như vậy, thì cuối cùng chỉ còn một lý do - đó là sự thật, sự thật rằng Bush phản ứng đối với Iraq dựa trên những thông tin tình báo có được vào thời điểm đó kết hợp với thực tế rằng Saddam Hussein cấm các thanh sát viên vũ khí...

-----
When Bush defenders and fair-minded people point out the fact that Ted Kennedy, Hillary Clinton, John Kerry and most senators and congressmen all agreed that something needed to be done in Iraq, Bush haters, left with no legitimate response, can only muster up one reply - Bush lied and manipulated them to go along with his evil scheme.

Barack Obama, apparently the most brilliant president we have ever had, must use executive action because he cannot convince his opponents or the American people to go along with most of his proposals. But an idiot like George W. Bush can convince the entire world to do his biddings? Those people with the most intense hatred of George W. Bush have always tried to have it both ways when it comes to the former president. Depending on their agenda, he’s a blue-blooded (dòng dõi quý phái), Harvard-Yale elitist (người thuộc giới tinh hoa) one day and a moronic, unstable wanna-be Texas cowboy (tên cao bồi) the next.

Talk to anyone with an abnormally (dị thường, khác thường) irrational (phi lý) hatred for George W. Bush and they are certain of two things: (1) Bush is evil, a liar (kẻ nói điêu) and murderer and (2) He is a moron (người trẻ nít, có lớn mà không có khôn). A blundering (ngớ ngẩn) idiot with the intelligence of a developmentally-challenged earth-worm (giun đất, người quỵ lụy, khúm núm). To these folks, these two things are indisputable. However, there is a major problem with their assessment.

... If President Bush lied about WMDs and tricked the American people, the United States Congress and many of the world's leaders, then I think we must take the moron label off the table. In fact, not only can a man who manipulated the world’s elite and even possibly masterminded 9/11 not be a moron, it is fairly safe to say that he may be the smartest human being who has ever lived. A man with intelligence so unfathomably vast it surpasses the collective brainpower of Hillary Clinton, John Kerry, Nancy Pelosi, Tony Blair and all others he was able to manipulate combined...
Tags: columnist

7 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục