quote

Photo courtesy U.S. Army . There are going to be days when you won’t have the energy or drive to get out of bed. There are going to b...

quote

Photo courtesy Tristan . Finding your passion isn’t just about careers and money. It’s about finding your authentic self. The one you...

quote

Photo courtesy Caleb Roenigk . Counting other people's sins does not make you a saint. ~ Unknown Đếm tội lỗi của người khác...

word

Bedside Manners :). Photo courtesy Harsha K R . 'Bedside manner' nghĩa là cách cư xử của bác sĩ đối với bệnh nhân (a doctor&#...

quote

Photo courtesy Moyan Brenn . The starting point of all achievement is desire. ~ Napoleon Hill Điểm khởi đầu của mọi thành công ...

phrase

Du lịch đến Nga khác hẳn, sắp lấy áo che, có chút lịch sự... Photo courtesy Dennis Jarvis . 'Have no manners' nghĩa là thô lỗ...

transform

Cuban Man. Photo courtesy Les Haines . You are personally responsible for becoming more ethical than the society you grew up in. ~ ...

quote

Photo courtesy Courtney Carmody . Those who let things happen usually lose to those who make things happen. ~ Dave Weinbaum Bài...

word

Photo courtesy Ben Grey . 'Table manners' nghĩa là cách ăn lịch sự tại bàn (a pattern of behavior that is conventionally requ...

sex

shared from Anh Pham . ----- - Anh Gếu, anh có muốn đi cùng em qua Singapore để xem cách người ta sống, cách người ta tổ chức xã hội kh...

japan

hat tip to Nguyễn Tuấn . Bài trước: Tiếng Việt được dùng phổ biến ở Nhật Bản Đánh giá học sinh ở Nhật Bản khác gì Việt Nam? So sánh ...

quote

Photo courtesy Richard Schatzberger . Writing is my freedom, where I receive order from no one, not even from myself. ~ César Aira ...

quote

Photo courtesy A.Davey . Art has always been the raft onto which we climb to save our sanity. I don't see a different purpose for...

quote

Photo courtesy Hans Splinter . The dark side of humanity and of society is always there, and it is up to the writer to show it, becau...

quote

Sunrise in Afghanistan*. Photo courtesy The U.S. Army . Today is tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful. Bu...

sex

hat tip to Châu Phạm Dương . ----- Một vị khách du lịch ở Đức đang thăm điện Kremlin, nhìn thấy cô gái trẻ đẹp mặc váy có xăm hình Lê N...

transform

Banksys flower-throwing protester. Near Bethlehem in the West Bank. Photo courtesy young shanahan . When someone throws you a stone, ...