Bị đánh giá - có xá chi

Photo courtesy Sharon & Nikki.

Live your life for you not for anyone else. Don't let the fear of being judged, rejected, or disliked stop you from being yourself.
~ Sonya Parker

Hãy sống cuộc sống của bạn, cho bản thân bạn chứ không phải cho bất kỳ ai khác. Đừng để nỗi sợ bị đánh giá, từ chối, hoặc ghét bỏ khiến bạn không còn là chính mình.

Bài trước: Là hoa tươi mát
Tags: transform

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục