"Rough-and-tumble" nghĩa là gì?

Teddy Roosevelt qua thời kì chính trị lộn xộn. Photo courtesy m01229.

'Rough-and-tumble' (từ lóng trong môn đấm bốc vào thế kỉ XIX) có nghĩa là tình trạng rối tung, tình trạng hỗn loạn, không quy tắc, luật lệ, vô tổ chức (a situation without rules or organization; a free-for-all), ngoài ra còn có nghĩa cuộc ẩu đả, cuộc xô đẩy lộn xộn.

Ví dụ
The rough and tumble of political life.

How Pixar’s ‘The Good Dinosaur’ gets surprisingly rough-and-tumble.

High school soccer: Copenhagen survives rough-and-tumble state semifinal.

In early pictures, Pierpont Morgan looks edgy (bực mình, cáu kỉnh), as if spoiling (chuẩn bị sẵn sàng) for a fight. There was plenty to fight about in the rough-and-tumble of the postwar railroad boom. Everybody had a sense of immense enterprise ahead.

Phạm Hạnh

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục