transform

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật Vì không bệnh tật thì tham dục sẽ sinh. 2. Ở đời đừng cầu không khó khăn Vì không k...

word

Trượt tuyết trên đường gồ ghề. Photo courtesy Greenland Travel . 'Rough sledding' có từ rough là ráp, nhám, xù xì, gồ ghề và s...

quote

Look in the face... Photo courtesy Kristina Ruth . We gain strength, and courage, and confidence by each experience in which we reall...

quote

Photo courtesy Ahmed ElHusseiny . The test of success is not what you do when you are on top. Success is how high you bounce when you...

health

Ước gì mình được như anh ấy :D ĐỘNG TÁC 1: Bước 1: Nằm ngửa, co đầu gối lại, hai tay để sau gáy, đùi tạo với mặt sàn một góc 45o. ...