Journey in Life: 01/04/15

Search This Blog

Sunday, January 4, 2015

Mười điều tâm niệm

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật
Vì không bệnh tật thì tham dục sẽ sinh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn
Vì không khó khăn kiêu sa nổi dậy.

3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc
Vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai
Vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc thì đừng mong dễ thành
Vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình
Vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình
Vì thuận chiều ý mình tất sẽ tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đền đáp
VÌ cầu đáp trả thì tri ân có mưu tính.

9. Thấy lợi đừng nhúng tay
Vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10. Oan ức không cần bày tỏ
Mà trả thù thì oán đời kéo dài.
Trích Luận Bảo Vương Tam Muội

Bài trước: Stop complaining

"Rough sledding" nghĩa là gì?

Trượt tuyết trên đường gồ ghề. Photo courtesy Greenland Travel.

'Rough sledding' có từ rough là ráp, nhám, xù xì, gồ ghề và sledding là đường đi xe trượt tuyết, vì thế 'rough/tough/hard sledding' có nghĩa là thời kỳ hay tình huống khó khăn.

Ví dụ
If last week is anything to go by, Russia may be in for some rough sledding indeed. The price of oil, which needs to be around $105/per barrel in order for Russia to balance its books, hovers (lơ lửng) around $60 and could drop even further.

The Democrat Party has been utterly (hoàn toàn) repudiated (bác bỏ, không thừa nhận) in the South, certainly: Democrats, says one report, “will be left without a single U.S. senator or governor across nine states — stretching (trải dài từ) from the Carolinas to Texas.” Yet, this was not merely a regional repudiation. Democrats found rough sledding in the rest of the country too, from national to state races. Even the governorships in royal blue Maryland, Massachusetts and Illinois fell to the Republicans.

We think the local food pantries will find rough sledding but will prevail in the end. Funds from corporate donors are flowing in and the food pantries are operated by skilled and compassionate individuals who can rely on the community for private donations. Once again, there should be enough food to go around.

Phạm Hạnh

Fresh meat if you're having a bad day

Sepia close up portrait of a Cool Man. Photo courtesy Ryan Li.

Don't forget, you are human. It's okay to have a meltdown, just don't unpack and live there. Cry it out and then refocus on where you are headed.
~ Unknown

Breathe. It's just a bad day, not a bad life...

Calm your mind, warm your heart

Look in the face... Photo courtesy Kristina Ruth.

We gain strength, and courage, and confidence by each experience in which we really stop to look fear in the face... we must do that which we think we cannot.
~ Eleanor Roosevelt

Previous post: How high do you bounce?

How high do you bounce?

Photo courtesy Ahmed ElHusseiny.

The test of success is not what you do when you are on top. Success is how high you bounce when you hit bottom.
~ George S. Patton

Bốn bài tập cơ bụng đơn giản

Ước gì mình được như anh ấy :D

ĐỘNG TÁC 1:
Bước 1: Nằm ngửa, co đầu gối lại, hai tay để sau gáy, đùi tạo với mặt sàn một góc 45o.
Bước 2: Hít vào từ từ gập người lên thở ra rồi hạ xuống. Thực hiện 15 lần.
Nếu muốn tăng cường độ bài tập cơ bụng này, bạn hãy giữ một đĩa tạ nhỏ sau đầu. Nhưng chú ý: đừng dùng lực của cánh tay để nâng người.

xem thêm các động tác 2, 3, 4 ở đây.

Bài trước: Mẹo chữa đau đầu không cần thuốc

Tiếng Việt được dùng phổ biến ở Nhật Bản

Photo credit: baoduhoc.

là thành viên một cộng đồng có "thương hiệu", thật là vinh dự quá đi...
Tại chùa Xá Lợi, Bangkok.
Ảnh: Trầm Vy Kỳ

Popular Now