health

đi bộ mỗi tối :D Distance 5.29 mi Calories 582 Cal Moving time 1:37:40 Avg speed 3.25 mi/h Max speed 14.03 mi/h Steps: 10,337 Bà...

transform

"Dập tắt lửa giận – Cứu căn nhà cháy" Khi ai làm cho ta giận thì ta khổ. Ta muốn nói một câu hay làm một việc gì đó để cho ngư...

quote

Photo courtesy BrSilveira . No matter how carefully you choose your words, they'll always end up being twisted by others. ~ Mil...

thinking

Xin hãy chậm xuống tay, shared via Alan Phan . ----- Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi vì khu làm việc này vừa đổi lại một v...

thinking

shared via Alan Phan . ----- Năm đó tại Alaska, Mỹ, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh dưỡng...