marriage

shared from Ha Vu Lua Pham . ----- Tại một đám cưới ở một làng mạn bắc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm thứ Tư 11/3, cô dâu bỗng nhiên hỏ...