history

Nguồn: PBS , Sơn Phạm dịch. ----- Năm 1946 Ngày 6 tháng 7 George Walker Bush được sinh ra trong gia đình có bố là George Herbert Wa...

word

Đẩy lính ra chết trên chiến trường không khác gì khủng bố Bin Laden. Photo courtesy Mark Probst . 'Call-up' nghĩa là lệnh tòn...

phrase

Photo courtesy northbaywanderer . 'Stop short of' nghĩa là quyết định không làm điều gì. Ví dụ I stopped short of telli...

work

phải có niềm đam mê và yêu thích cơ, chứ nếu coi là công việc nặng nhọc nhận lương ít ỏi thì..., cộng đồng fan hâm mộ dịch chuẩn và hay ...