word

Fast and Furious. Bike week 2009 Daytona 027. Photo courtesy DeusXFlorida . Gobsmacking nghĩa là rất đỗi ngạc nhiên hay choáng váng, ...

word

Bono makes Al Gore laugh. Photo courtesy Robert Scoble . 'High-voltage' (điện cao thế) nghĩa là năng động hoạt bát hay mạnh m...