word

If only... Photo courtesy Sam Felder . ' Buy into ' nghĩa là hoàn toàn tin tưởng, không hồ nghi điều gì (to believe in, espec...

marriage

shared from Tam Quốc Diễn Nghĩa . ----- Sau khi Công Tôn Toản bại trận tự sát, Triệu Vân bôn ba dặm trường đi tìm Lưu Bị, có lần tr...

sex

shared from Nguyen Duc Thanh . ----- Một nhóm người mẫu tại TP HCM đang đứng trước nguy cơ bị khởi kiện vì bán phá giá. Được biết, tron...

book

Bạn muốn biết một câu thần chú làm ngưng những cuộc cãi lộn, làm tan bất bình, gây thiện cảm và xúi giục người khác chăm chú nghe bạn không...

book

Một người bán xe hơi cũ theo học lớp giảng của tôi, cũng dùng phương pháp đó để bán một chiếc xe hơi cho một mối hàng người xứ Tô Cách Lan....

book

Khi ông Theodore Roosvelt còn làm Thống đốc tỉnh Nữu Ước, đã làm được một thủ đoạn kỳ dị; ông dùng cách ôn hòa khiến thủ lãnh các đảng chán...

book

Như trường hợp của ông Eugène Wesson. Ông đã mất ăn hoa hồng hàng ngàn mỹ kim rồi mới hiểu được chân lý đó. Ông là một nghệ sĩ vẽ kiểu cho ...