Journey in Life: 04/24/15

Search This Blog

Friday, April 24, 2015

"Gather oneself" nghĩa là gì?

Liệu Bush có lấy được bình tĩnh trước làn sóng biểu tình? Photo courtesy Eric Skiff.

'Gather oneself' nghĩa là lấy lại bình tĩnh (regain his composure).

Ví dụ
The next time you’re afraid you might toss your cookies on your cab driver, just gather yourself and lean forward.

I’ll give you a moment to gather yourself before encouraging you to speak out on behalf of the movement: April 8 should forever be known as Lost day! Star Wars has May 4, let us have our day, dammit.

After the press conference, Maliki and I went to a dinner upstairs with our delegations. He was still shaken (bàng hoàng) and apologized profusely (không ngớt lời xin lỗi). I took him aside privately with Gamal Helal, our Arabic interpreter, and told him to stop worrying. The prime minister gathered himself and asked to speak before the dinner. He gave an emotional toast about how the shoe thrower did not represent his people, and how grateful his nation was to America.

Phạm Hạnh

"Thuyết về nguồn lực tối thiểu” là gì?

shared via cemd.
-----
Trong việc thu hút nguồn lực, trước hết, các DNNVV cần có tư duy “hệ thống mở” trong việc phát triển của mình. Toàn cầu hóa không chỉ làm cho biên giới giữa các quốc gia mờ đi mà còn làm cho biên giới các tổ chức kinh doanh cũng nhòe đi. Vì thế, một hệ thống mở, tương tác và khai thác tốt hơn những nguồn lực bên ngoài cho sự phát triển là rất cần thiết. Những nguồn lực bên ngoài này là rất nhiều, có thể kể đến như: các hỗ trợ của chính phủ cho SMEs về vốn, đào tạo, quảng bá tiêp thị…, việc thuê mướn các chuyên gia giỏi theo giờ hoặc theo dự án, các hỗ trợ của các hiệp hội và các tổ chức quốc tế phi chính phủ cũng như chính phủ…

Trong điều kiện tư duy hệ thống mở, networking và liên minh chiến lược, hình thành các dạng hợp tác, liên doanh, liên kết khác nhau để hỗ trợ, giúp đỡ cũng như bù đắp những mặt mạnh, mặt yếu của nhau là cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của các DNNVV. Khi tiến hành liên minh chiến lược, các DNNVV cần hiểu rõ “thuyết về nguồn lực tối thiểu”. Thuyết này cho rằng để tối đa hóa lợi ích của mình, các “ông nhỏ” nên gắn với nhau chứ đừng chơi với “ông lớn” vì lợi ích thu được sẽ được phân chia theo nguồn lực đóng góp.

Bên cạnh đó, các DNNVV cần tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội của thời đại ngày nay như những lợi thế của công nghệ hiện đại (Internet, vận tải, bưu điện…) mang lại. Cụ thể là thông qua thương mại điện tử, các doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể tiếp cận được thị trường, kể cả ở những nơi xa xôi nhất.

Popular Now