Journey in Life: 05/02/15

Search This Blog

Saturday, May 2, 2015

"A clean bill of health" nghĩa là gì?

Seapoint, Dublin, Ireland. Photo courtesy Giuseppe Milo.

'A clean bill of health' có từ clean là trong sạch, không tội lỗi, bill of health là giấy kiểm dịch (dùng trong ngành hàng hải), vì thế có nghĩa là quyết định của bác sĩ rằng ai đó khỏe mạnh; và nghĩa bóng là tin tức về một tổ chức nào đó đang hoạt động đúng đắn (news that an organization is operating correctly).

Ví dụ
We did an ultra sound about two weeks ago last Saturday and he got a clean bill of health.

These beaches, along with Seapoint, Clogherhead, Port/Lurganboy, all got a clean bill of health for their water quality (chất lượng nước).

The Cherokee County School District received a clean bill of health on its 2013-14 fiscal year from an independent auditor (kiểm toán độc lập) Thursday.

Two weeks of economic diagnosis (phân tích kinh tế) by the International Monetary Fund (IMF) ended on Thursday with a brief report giving Rwanda a clean bill of health on all fronts and strong growth forecast of 6.5 per cent in 2015. The low inflation is tipped to play a key role in this growth.

Phạm Hạnh


Bài tập cho trái tim

Photo courtesy Aaron Alexander.

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.
~ John Holmes

Bài trước: Luôn tốt bụng

Luôn tốt bụng

Photo courtesy Ariadna Bruna.

Choose being kind over being right, and you'll be right every time.
~ Richard Carlson

Đến nơi được chào đón

Happy Xmas, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, 9 Dec 2013. Photo courtesy paulisson miura.

If you don't feel it, flee from it. Go where you are celebrated, not merely tolerated.
~ Paul F. Davis

Ta thấy mình thật nhỏ bé

Hanging off the belt of Orion and running with the Morning Star. Photo courtesy Jeff Sharp.

If people looked at the stars each night, they'd live a lot differently. When you look into infinity, you realize that there are more important things than what people do all day.
~ Unknown

Làm gì khi người yêu giận?


đừng có động vào, dù chỉ để kiểm tra xem còn giận không... :D

Bài trước: Nước hoa có mùi âm đạo

Bạn đã sẵn sàng làm cha?


not ready yet... :D

Bài trước: Lời vàng của bố

Popular Now