columnist

Jeb Bush muốn ngừng nói về những tranh cãi trong quá khứ. Và các bạn có thể hiểu lý do vì sao. Ông ta có rất nhiều điều không muốn ai nhắ...

thinking

shared from fb  Tony Buổi Sáng . ----- Chiều qua ngồi nhậu trong quán lẩu cua đồng Thị Nghè, thấy bàn bên là mấy cậu mặc đồ công sở và ...

japan

Photo courtesy Dokiai Aikido . Ukemi là một kỹ thuật trong môn võ Akido hay Judo Dojo của Nhật Bản, nghĩa là kỹ thuật té ngã. Việ...