phrase

'For that matter' thường được dùng để chỉ một điều hay phạm trù, dù được nhắc đến đằng sau, cũng liên quan hay quan trọng như điều ...

quote

Photo courtesy Denise Krebs . We have to abandon the idea that schooling is something restricted to youth. How can it be, in a world ...

quote

Sợ cuộc sống hôn nhân thì mãi ế vợ. Photo courtesy Ahmed Sinan . A man who fears suffering is already suffering from what he fears. ...