Journey in Life: 06/17/15

Search This Blog

Wednesday, June 17, 2015

"Hold at bay" nghĩa là gì?

The San Ardo Oil Field From The Coast Starlight. Photo courtesy Loco Steve.

'Hold someone or something at bay' có nghĩa là giữ cho ai đó, một nhóm, hay một con vật ở khoảng cách an toàn (to make someone, a group, or an animal stay at a safe distance).

Ví dụ
Balanced Energy Fundamentals Keep Volatility at Bay.

Iraq, Syria Battle to Keep ISIS Militants at Bay.

The dogs held the bear at bay while I got my gun loaded.

He argues more plausibly that al-Qaeda was held at bay by counter-actions, including the eviction (truy đuổi) of Osama bin Laden from Afghanistan, enhanced homeland security (an ninh nội địa) and the vigorous (sôi nổi, mạnh mẽ) gathering of intelligence, including legally questionable surveillance (giám sát) at home.

Phạm Hạnh

Vượt chướng ngại vật

Michael Jordan, Blue Dunk, Lisle, IL, 1987. Photo courtesy Cliff.

If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.
~ Michael Jordan

Nếu bạn đang cố gắng để thành công, sẽ có những rào cản. Tôi cũng đã có; tất cả mọi người đều đã có. Nhưng những trở ngại không nhất thiết phải ngăn chặn bạn. Nếu bạn gặp phải một bức tường, đừng quay lại và bỏ cuộc. Hãy tìm cách để trèo qua, đi qua, hoặc vòng qua bức tường đó.

Sao cứ đổ lỗi cho Bush?

Clinton đúng là nói Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và cần thay đổi chế độ ở Iraq vào năm 1996 nhưng khác cựu tổng thống Bush con ở chỗ:

wmd là vũ khí hóa học, chứ không phải vũ khí hạt nhân hay sinh học, mà Bush con dùng như một biện minh cho cuộc Chiến tranh Iraq, và

regime change là ủng hộ lực lượng đối lập ở Iraq, chứ không phải cuộc chiến trên bộ để lật đổ Hussein.
-----
The meme says Clinton "gave a speech in 1996 about Iraq having WMDs" and "said we needed a regime change," even though everyone blamed those things on George W. Bush.

Clinton did cite weapons of mass destruction in a speech about Iraq that year, but it was much more limited -- it focused on Hussein’s holdings of chemical weapons, not the alleged nuclear or biological stockpiles that Bush later used as a justification for the Iraq War. Meanwhile, Clinton did sign a law backing regime change in Iraq, but it was limited to assistance to homegrown opposition groups, not to a ground war aimed at toppling Hussein, as Bush later pursued.

The meme contains some element of truth but ignores critical facts that would give a different impression, so we rate it Mostly False.

Bài trước: Vì sao các cựu tổng thống Mỹ được nhận thù lao hậu hĩnh khi diễn thuyết?

Popular Now