Journey in Life: 06/20/15

Search This Blog

Saturday, June 20, 2015

"Uphill battle" nghĩa là gì?

Mark Zuckerberg on stage at Facebook's F8 Developers Conference 2015. Photo courtesy Maurizio Pesce.

'Uphill battle' có từ uphill là khó khăn, vất vả, cần phải cố gắng nhiều (công việc...) và battle là trận đánh, cuộc chiến; vì thế cụm từ này nghĩa là cuộc đấu/cuộc chiến cam go (a hard struggle).

Ví dụ
Facing uphill battle in Iowa, Bush turns to immigration.

US agencies face uphill battle for tech talent.

Students' unions face uphill battle in anti-consumerism (chống chủ nghĩa tiêu dùng) fight.

Facebook facing giant uphill battle against a major emerging market headache: making money.

Phạm Hạnh

"Throw somebody under the bus" nghĩa là gì?

The Bush Legacy Tour Bus in Tucson, AZ*. Photo courtesy Bernard Pollack.

'To throw (someone) under the bus' (ném ai xuống dưới gầm xe buýt) nghĩa là hi sinh một người bạn hay đồng minh vì lý do ích kỉ (sacrifice a friend or ally for selfish reasons). Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một lời phủ nhận tự bảo vệ (a self-defensive disavowal) và cắt đứt mối quan hệ trước đây thân thiện khi mối quan hệ này trở nên gây tranh cãi hoặc không được nhiều người ưa thích.

Ví dụ
6 European oil majors throw coal under the bus.

Jeb Bush says he 'Just can't' throw George W. Bush 'under the bus'

Elisabeth Hasselbeck: McKinney Chief ‘threw officer under the bus’.

We now hear voices calling on the Ukrainian government to throw several million fellow Ukrainians in the occupied areas under the bus.

Phạm Hạnh


ABC US News | World News


* This 45' rolling museum is dedicated to the failures of the Bush administration. It has gone coast to coast making over 150 stops, including many towns and cities of Bush's allies.

Bình an nội tâm

Photo courtesy Barney Moss.

Flow with whatever may happen, and let your mind be free: Stay centered by accepting whatever you are doing. This is the ultimate.
~ Chang-tzu

Xuôi theo bất kỳ điều gì có thể xảy ra, và để tâm trí của bạn được tự do: Giữ cân bằng (tâm lý) nhờ chấp nhận bất kỳ điều gì bạn đang làm. Đó là điều tối thượng.

Bài trước: Hãy trải nghiệm

Popular Now