Journey in Life: 06/30/15

Search This Blog

Tuesday, June 30, 2015

Transform_Jun 30I embrace emerging experience.
I participate in discovery.
I am a butterfly.
I am not a butterfly collector.
- William Stafford

Assignment: Today, practice being the butterfly of happiness.


William Stafford thuộc thế hệ của John Berryman và Robert Lowell, sinh năm 1914, mất năm 1993, lớn lên ở tiểu bang Kansas, học Đại học Kansas. Tại đây, ông bắt đầu chọn con đường viết văn, tham gia vào cuộc vận động của sinh viên chống phân biệt chủng tộc. Trong thời gian thế chiến thứ II, ông bị tập trung vào trại lao động vì phản đối chiến tranh, thời đó gọi là các conscientious objectors (người phản đối chiến tranh vì lương tâm). Ông lập gia đình trong thời gian này, được trả tự do vào năm 1946, và hoàn tất chương trình tiến sỹ năm 1954. Stafford làm nhiều công việc khác nhau, từ lao động trên các cánh đồng củ cải đường, nhà máy lọc dầu, công việc xây dựng, ngành rừng và cuối cùng là giáo sư Anh văn tại Portland, Oregon. Ngoài các tập thơ, ông còn viết nhiều truyện ngắn, tiểu luận...

Bảo tàng điêu khắc Chăm độc đáo giữa lòng Đà Nẵng

hai vợ chồng trốn baby đi chơi...
ah em đây rồi, mình về nhà thôi...

Bài trước: Út Lan - Làng đá Non Nước Đà Nẵng

"A man of the cloth" nghĩa là gì?

King John signs the Magna Carta and Burial of King John windows at Worcester Cathedral. Photo courtesy Ben Sutherland.

'A man of the cloth' có từ cloth là áo thầy tu; và vì thế cụm từ này nghĩa là linh mục, thầy tu.

Ví dụ
As first lady Michelle Obama, Vice President Biden and other dignitaries looked on, Obama traced Pinckney's life— only 41 years long — as a man of the cloth and a state senator, lauding him as a "good man" who was "slain in his sanctuary."

Faced with a punitive, confiscating, murdering king, who's losing territory hand over fist, what is one to do? Gather your fellow barons, call in the weakened, discredited monarch and get a man of the cloth to preside while you thrash out a peace treaty. And so they did at Runnymede in the year 1215 in a bid to end the Civil War that had been tearing the place apart under King John, incidentally a man so awful that no king since has had that name.

In feudal systems, authority was personal; governance reflected (phản ánh) the ruler’s will (ý chí) but was also circumscribed (giới hạn, hạn chế) by tradition, limiting the resources available for a country’s national or international actions. France’s chief minister from 1624 to 1642, Armand-Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu, was the first statesman (chính khách) to overcome these limitations. A man of the cloth steeped in court intrigue (vận động ngầm), Richelieu was well adapted to a period of religious upheaval (biến động) and crumbling (vỡ vụn, đổ nát) established structures.

Phạm Hạnh

Popular Now