Journey in Life: 07/31/15

Search This Blog

Friday, July 31, 2015

Thăm quan tòa tháp đôi Petronas Twin Towers

 

bàn làm việc ở khách sạn, phòng 1123, Hotel Pullman Kuala Lumpur Bangsar.
Dato' Sri Idris Jala, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Malaysia.
các đại biểu tham gia chương trình Người tìm đường ASEAN.

Nhà hàng Drift Dining and Bar - 38, Jalan Bedara, Kuala Lumpur
Thăm trụ sở chính CNN

"Comedy of manners" nghĩa là gì?

Stan Laurel & Oliver Hardy. Photo courtesy Stefan Schubert.

'Comedy of manners' nghĩa là hài kịch châm biếm xã hội, nhất là tầng lớp trên (comedy that satirizes behavior in a particular social group, especially the upper classes).

Ví dụ
It's 1925, and Coward's fast-paced comedy of manners challenges social codes of the time and exposes the foibles (nhược điểm, điểm yếu) of the British upper class.

It has farcical (khôi hài, hài hước, lố bịch, nực cười) moments, but it's more of a comedy of manners, and there's no nastiness (tục tĩu, xấu xa ô trọc).

The whole thing would be comedy of manners (central banker manners) if it weren’t so important for the course of lending, including real estate lending.

Phạm Hạnh

Nhạc tình yêu. Đầy cảm xúc

In her world. Photo courtesy Nana B Agyei.

With the right music, you either forget everything or you remember everything.
~ Unknown

Với bản nhạc đúng (thể loại/tâm trạng), bạn có thể quên đi tất cả mọi thứ hoặc nhớ tất cả mọi thứ.

Sống cuộc sống mà bạn muốn

Photo courtesy martinak15.

You are born and then you die, but in between these two moments you can do anything you want.
Don’t let society’s rules dictate what happens in-between for you.
You can break out of the box. You can live the life YOU want.
~ Unknown

Bạn được sinh ra (trên đời) và rồi sẽ chết, nhưng ở giữa hai thời điểm đó bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn.
Đừng để các quy tắc xã hội "ra lệnh" những gì xảy ra ở giữa (hai thời điểm đó) đối với bạn.
Bạn có thể thoát ra khỏi chiếc hộp. Bạn có thể sống cuộc sống mà bạn muốn.

Popular Now