word

Không nghi ngờ gì nữa, người da màu là công dân trọn vẹn và bình đẳng của nước Mỹ. Photo credit: frontpagemag.com . 'Beyond quest...