word

Photo courtesy uber humor . 'Dark humour' có từ dark là nham hiểm, cay độc và humour là sự hài hước, hóm hỉnh, biết đùa; vì t...