Journey in Life: 08/21/15

Search This Blog

Friday, August 21, 2015

Nhà hàng Vọng Ba Lâu - 4 Thụy Khuê


sinh nhật tôi đơn giản vậy thôi :), CEO Alpha Books,

Điện thoại: 096 920 22 53

Bài trước: Beer 2Ku - 2 Cửa Nam

Trung Nguyên Cafe - 78 Yên Lãng
Swiss Made - Chuyện chưa từng kể về những thành công của Thụy Sỹ

"Dark humour" nghĩa là gì?

Photo courtesy uber humor.

'Dark humour' có từ dark là nham hiểm, cay độc và humour là sự hài hước, hóm hỉnh, biết đùa; vì thế cụm từ này nghĩa là tính hóm hỉnh cay độc.

Ví dụ
Fred Armisen brings a dark humor to the bed-ridden matriarch (nữ chúa) who blew her knee when chasing a squirrel (con sóc).

He and John will look for plays that audiences can connect with on a gut level, with dark humor, emotional honesty and edge.

“American Ultra” doesn’t aspire to much more than a good time, and the brutal violence, dark humor and endless pot consumption sets a high (pun intended) bar that many moviegoers won’t be able to overcome.

It's not an easy task to make a sitting-and-typing session feel nail-bitingly (gay cấn, căng thẳng) tense, but Zer0es' high-octane (năng động, hiếu động) blend of nervy (bình thản, táo tợn) characters, dark humor and bristling dialogue carry the day (thắng lợi, thành công). Even when he gets his geek on, his well-researched, efficiently-deployed technobabble never threatens to overwhelm.

Phạm Hạnh

Popular Now