Journey in Life: 08/28/15

Search This Blog

Friday, August 28, 2015

"Clean as a whistle" nghĩa là gì?

Sạch như chùi, The Starbucks Original. Photo courtesy Brian Hillegas.

'(As) clean as a whistle' nghĩa là vô cùng sạch sẽ (extremely clean or clear), sạch như chùi, chưa hề có tiền án tiền sự.

Ví dụ
I definitely have a swarm of cockroaches living in my pants, and your serial killer basement is as clean as a whistle.

Ford repeated the claim he is a "as clean as a whistle" and "as sober as a judge" — a fact he said that "everybody knows".

“Angina (chứng đau họng, chứng đau thắt ngực) is when you have blocked (bị tắc nghẽn) arteries (động mạch), but I had Prinzmetal Angina, which is where my arteries are as clean as a whistle, but they spasm (co thắt).

Not everything in sports is as clean as a whistle. Throughout the years, countless circumstances have left viewers outraged by dirtier tactics that have taken place in competition, from the illegal chop block (cú chặn đối phương ngay dưới gối; chém ống đồng, chém giò?) in the NFL and bean balls in Major League Baseball to Mike Tyson munching on Evander Holyfield’s ear in boxing.

Phạm Hạnh

Vị khách thứ 14.317.173

shared from thanhlinh.net.
-----
NGAY TỪ BÂY GIỜ

“Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)

Suy niệm: Chuyện kể rằng tại chùa Tô Châu bên Trung Quốc, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Ông là một nhà chân tu. Nhà sư thường đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc quan tài nhỏ làm bằng gỗ. Khi có người thắc mắc, hỏi về chiếc quan tài này, nhà sư trả lời: “Người ta sống tất nhiên sẽ có lúc phải chết. Mà chết rồi sẽ được đặt vào nằm trong cái hòm này. Tôi thực lấy làm lạ: người đời ai cũng chỉ biết đi tìm phú quí, công danh, tài sắc... mà chẳng hề nghĩ đến cái chết. Phần tôi, mỗi khi có điều gì không vừa ý, tôi liền ngồi vào bàn và nhìn ngắm chiếc quan tài một hồi lâu, sau đó tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình an.”

Mời Bạn: “Người ta sống tất có lúc phải chết”. Sống xứng đáng với những gì mình được ban cho ở đời này và có sự chuẩn bị tốt nhất cho đời sau của mình. Đó là sống trong sự “tỉnh thức”, là sự khôn ngoan trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi luôn sống “tỉnh thức”, là chu toàn các bổn phận và tìm kiếm thi hành thánh ý Chúa trong những công việc làm hằng ngày, ngay từ bây giờ.

Chia sẻ: Điều gì đang làm bạn quá âu lo, khiến bạn thiếu sót những bổn phận lẽ ra bạn phải làm. Bạn đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó như thế nào?

Sống Lời Chúa: Suy ngẫm cùng với thánh Âu-tinh, sau khi đã thức tỉnh và từ bỏ lối sống sa đoạ để trở về với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa” (Tự thuật I, 1, 1).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn biết yêu quý cuộc sống này và luôn biết sống xứng đáng với những gì được ban cho, ngay từ bây giờ. Amen.

Popular Now