Journey in Life: 09/24/15

Search This Blog

Thursday, September 24, 2015

CLB Biên Phiên Dịch Việt Nam (VATI)

Biên phiên dịch là một nghề góp phần quan trong trong sự nghiệp phát triển quốc gia xuất nhập khẩu tri thức, buổi họp BCH chuẩn bị cho việc thành lập CLB biên phiên dịch Việt Nam! — with Tuan Dinh Khac, Phượng Lê, Châu Nguyễn, Trung Ly Duc, Tran Anh, Pham Thai Son, Doan Thu Nga, Nguyễn Lệ Thủy and Thuy Hang at Expertrans Global Language Solution.

Bia tươi 4 - Hoàng Văn Thụ

đạm bạc vậy thôi :D

Bài trước: Tokyo Deli - 18, Ngô Quyền

Popular Now