phrase

"Bức tượng khổng lồ" được xây đúng quy tắc. Photo courtesy ELTAFORCE37 . 'Out of rule' nghĩa là trái quy tắc, sai ng...

phrase

Nguy hiểm không lường từ cột điện nghiêng. Photo credit:  montrealgazette . 'Out of plumb' có từ plumb là quả dọi, thế thẳng ...