Journey in Life: 10/12/15

Search This Blog

Monday, October 12, 2015

"Woe to you" nghĩa là gì?

Third Melbourne protest for the Palestinians of Gaza against the brutal attack by Israel. Photo courtesy Takver.

'Woe betide someone' (or woe to someone) có từ woe là điều phiền muộn, nỗi thống khổ; vì thế cụm từ này nghĩa là (đùa cợt) sẽ rắc rối đấy (used humorously to warn someone that they will be in trouble if they do a specified thing).

Ví dụ
Woe betide anyone wearing the wrong color!

Woe to the nation that has no dreams.

Israeli Defense Minister: ‘Woe to us if we do not internalize the lessons of the Yom Kippur War'

"Woe to the statesman whose arguments for entering a war are not as convincing at its end as they were at the beginning," Bismarck has cautioned.

Phạm Hạnh

Ác mộng Đại Khủng hoảng 1929

shared via Alpha Books.
-----
Ngày 24 tháng 10 năm 1929, Phố Wall rối loạn. Gần 13 triệu cổ phiếu ‒ nhiều gấp ba lần số lượng giao dịch thông thường ‒ bị các nhà
đầu tư hoảng loạn bán tháo trên thị trường chứng khoán New York. Ngày này đi vào lịch sử như ngày thứ Năm đen tối (Black Thursday) mở đầu cho cuộc Đại khủng hoảng (Great Crash) của thị trường chứng khoán Mỹ và cuộc Đại suy thoái (Great Depression) kéo dài từ năm 1929 tới năm 1933. Chỉ số Dow Jones sụt giảm từ mức cao kỷ lục 381,2 ngày 3 tháng 9 năm 1929 xuống còn 230,1 ngày 29 tháng 10 năm 1929 và đạt điểm đáy ngày 8 tháng 7 năm 1932 khi đóng cửa ở mức 41,2 - giảm gần 90% so với mức đỉnh nó từng đạt được ba năm trước. Cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính kéo theo suy thoái kinh tế trầm trọng trên phạm vi toàn cầu. Riêng tại Mỹ, sản xuất công nghiệp giảm 45%, GDP giảm 30%, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25% và 60% người Mỹ sống dưới ngưỡng nghèo khổ.

Gần 80 năm sau cuộc Đại khủng hoảng xảy ra, thế giới lại đang phải

Popular Now