Journey in Life: 11/05/15

Search This Blog

Thursday, November 5, 2015

"As long as" nghĩa là gì?

Los Backstreet Boys viniron a divertirse a El Hormiguero. Photo courtesy El Hormiguero.

'As long as' nghĩa là miễn là.

Ví dụ
Gay men in France allowed to give blood as long as they don’t have sex for a year.

Federer vs Nadal: Let’s savour (thưởng thức) this great tennis rivalry as long as it lasts.

The city makes it easy for fashionistas to stay ahead of the newest trends, as long as these women wear the right size.

An improved relationship with China would gradually isolate the Soviet Union or impel it to seek better relations with the United States. As long as the United States took care to remain closer to each of the Communist superpowers than they were to each other, the specter of the Sino-Soviet cooperative quest for world hegemony that had haunted American foreign policy for two decades would be stifled.

Phạm Hạnh

Chuyện Lan và Quyên

Chàng trai: "Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu."

Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân.

Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói: "Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương. Con người vốn dĩ ko nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?"

Thiền sư thở dài đáp: "Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu?"

Bài trước: Tính bằng tiền

"In the event" nghĩa là gì?

World War I Memorial on the National Mall in Washington, D.C. Photo courtesy NCinDC.

'In the event' nghĩa là hóa ra, sự việc/sự thể hóa ra như vậy (as it turns (or turned) out, as it happened, in the end).

Ví dụ
He was sent on this important and, in the event, quite fruitless mission.

In the nineteenth century, the major powers guaranteed Belgian neutrality (trung lập), a guarantee that, in the event, lasted nearly one hundred years.

In the event, a London conference of European powers developed a new approach, recognizing Belgian independence while declaring the new nation “neutral,” a heretofore (cho đến nay)-unknown concept in the relations of major powers, except as a unilateral declaration of intent.

World War I was welcomed by enthusiastic publics and euphoric (phởn phơ) leaders who envisioned a short, glorious war for limited aims. In the event, it killed more than twenty-five million and shipwrecked (đánh đắm, làm phá sản) the prevailing international order.

Phạm Hạnh

Tận dụng mỗi ngày

Photo courtesy Alena Getman.

Life is too short to argue and fight. Count your blessings. Value the people who love you and make the most of each day.

Cuộc sống quá ngắn ngủi để cãi vã. Hãy đếm những phước lành, coi trọng những người yêu thương bạn và tận dụng mỗi ngày.

Popular Now