phrase

Los Backstreet Boys viniron a divertirse a El Hormiguero. Photo courtesy El Hormiguero . 'As long as' nghĩa là miễn là. V...

marriage

Chàng trai: "Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu." Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu ho...

phrase

World War I Memorial on the National Mall in Washington, D.C. Photo courtesy NCinDC . 'In the event' nghĩa là hóa ra, sự việc...

quote

Photo courtesy Alena Getman . Life is too short to argue and fight. Count your blessings. Value the people who love you and make the ...