Journey in Life: 11/16/15

Search This Blog

Monday, November 16, 2015

"In train" nghĩa là gì?

Điều tra khủng bố ở Pháp đang tiến triển.

'In train' nghĩa là sẵn sàng, đã được chuẩn bị, đang tiến triển ((of arrangements) well organized or in progress).

Ví dụ
All is now in train.

An investigation is in train.

Rather than inspire an American decision, the United Nations decision ratified it. The commitment to support the United States was more a means to gain influence over American actions — already in train — than the expression of a moral consensus.

Phạm Hạnh

"At issue" nghĩa là gì?

Cái đang bàn ở đây là như thế nào là nghệ thuật*. Photo courtesy martin.

'At issue' nghĩa là đang thảo luận, đang tranh cãi, đang được bàn đến (under discussion; in dispute, in question, under consideration, for debate).

Ví dụ
At issue here is what constitutes ‘art’.

Free speech at issue in Orcutt rapper's case.

Indictment (bản cáo trạng) puts Sheriff Hill's certification at issue.

The nature of the international order was at issue when the Soviet Union emerged as a challenge to the Westphalian state system. With decades of hindsight (sự nhận thức muộn, sau khi việc xảy ra mới nhận ra vấn đề), one can debate whether the balance sought by America was always the optimum.

Phạm Hạnh


* Nude Woman on a Burial Place I.
Grief, Sculpture Girl Chemistry, Friedhof Engesohde, Hannover, Germany.

"At best" nghĩa là gì?

Kế hoạch chuyển sang di động của Nintendo thật ảm đạm. Photo courtesy Christian Peralta.

'At best' nghĩa là trong điều kiện tốt nhất, trong hoàn cảnh tốt nhất, trong tình huống lạc quan nhất (under the most favorable conditions; taking the most optimistic or favorable view) hoặc nghĩa khác là tối đa, không hơn được nữa (at the most).

Ví dụ
No more than 40 people at best in attendance.

Hyperbole (lời nói cường điệu, lời ngoa dụ) about GOP is disingenuous (quay quắc, gian xảo) at best.

Nintendo's Mobile Master Plan is murky (u ám, âm u) at best.

In the purist (thuần túy) version of Islamism, the state cannot be the point of departure for an international system because states are secular (thế tục), hence illegitimate (không chính danh); at best they may achieve a kind of provisional status en route (trên đường tới) to a religious entity on a larger scale.

Phạm Hạnh

Thăm, làm việc với TKV

chuyến đi ngày 27/9/2013.

toàn siêu xe, riêng 1 chiếc lốp giá 1 tỉ đồng...
đây cũng thế...

Bài trước: Khu di tích lịch sử Lam Kinh

Khu di tích lịch sử Lam Kinh

chuyến đi ngày 4/6/2005, ảnh chụp 10:15 sáng.

Bia Vĩnh Lăng được dựng cách lăng 300m đường chim bay ở Tây Nam thành điện Lam Kinh. Bia làm bằng đá trầm tích biển nguyên khối cao 2,97m; rộng1,94m; dày 0,27m; đặt trên lưng một con rùa lớn cũng được tạc từ đá trầm tích biển nguyên khối có chiều dài 3,46m; rộng 1,9m; cao 0,94m kể cả đế.

Nhà bia được dựng lại năm 1961 nền nhà có hình gần vuông mỗi cạnh là 8,80m và nhà có 4 mái cong lợp ngói mũi hài, dưới được đỡ bằng 16 cột, mỗi góc 4 cột theo kiểu nhà Lê. Nghệ thuật trang trí tinh xảo, phong cách trang trí trên bia phù hợp với nội dung văn bia do Nguyễn Trãi soạn. Văn bia ngắn gọn, cô đọng phản ánh đầy đủ thân thế, sự nghiệp công lao của vua Lê Thái Tổ.

Bài trước: Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây

Popular Now