word

Điều tra khủng bố ở Pháp đang tiến triển. 'In train' nghĩa là sẵn sàng, đã được chuẩn bị, đang tiến triển ((of arrangements) w...

word

Cái đang bàn ở đây là như thế nào là nghệ thuật*. Photo courtesy martin . 'At issue' nghĩa là đang thảo luận, đang tranh cãi, ...

word

Kế hoạch chuyển sang di động của Nintendo thật ảm đạm. Photo courtesy Christian Peralta . 'At best' nghĩa là trong điều kiện ...

friend

chuyến đi ngày 27/9/2013. toàn siêu xe, riêng 1 chiếc lốp giá 1 tỉ đồng... đây cũng thế... Bài trước: Khu di tích l...

friend

chuyến đi ngày 4/6/2005, ảnh chụp 10:15 sáng. Bia Vĩnh Lăng được dựng cách lăng 300m đường chim bay ở Tây Nam thành điện Lam Kinh. ...