word

The statue of George Washington in front of Federal Hall looks directly across Wall Street to the New York Stock Exchange. Photo courtesy...

funny

hôm nay gặp bạn cũ, thấy bạn nói thích theo nghề tư vấn, nên chia sẻ với bạn câu chuyện con mèo đi hoang ở đây :) hat tip to Đức Sơn, s...

word

Người dân đứng lên tự bảo vệ mình trước luật pháp rối rắm của Mỹ. Photo courtesy Bill Strain . 'Crazy quilt' nghĩa là tấm chăn...

word

Teddy Roosevelt qua thời kì chính trị lộn xộn. Photo courtesy m01229 . 'Rough-and-tumble' (từ lóng trong môn đấm bốc vào thế k...

word

Santo & Johnny Thunderball. Mister Kiss Kiss Bang Bang. Photo courtesy Johan Oomen . 'Derring-do' nghĩa là hành động gan d...

phrase

NYSE @ Wall Street. Photo courtesy vishpool . 'Rig the market' nghĩa là dùng thủ đoạn để làm lên xuống giá cả thị trường một c...

word

Harbour Clipper. Photo courtesy Chris Hood . 'Clipper ship' nghĩa là thuyền cao tốc (cho những cuộc hành trình xa, vượt đại dư...

book

John Pierpont "J.P." Morgan (17/4/1837 – 31/3/1913) là nhà kinh doanh, tài chính, từ thiện và sưu tập nghệ thuật người Mỹ, và là...