word

Chiếc áo bị nhồi căng quá :) Photo courtesy Robert Bejil . 'Stuffed shirt' có từ stuff là nhồi (lông vào gối, bông vào thú bô...