Journey in Life: 12/03/15

Search This Blog

Thursday, December 3, 2015

"Nothing stings like the truth" nghĩa là gì?

Bombus citrinus. Photo courtesy USGS Bee Inventory.

'Nothing stings like the truth' nghĩa là sự thật mất lòng.

Ví dụ
Only the truth, and "nothing stings like the truth" (G.K. Chesterton), can rescue them and set them free.

Still feel like bragging? I didn't think you would. I told you, be careful what you brag about because you may end up as the answer to some very interesting questions, and nothing stings like the truth.

Of course they were angry. Nothing stings like the truth. Krugman gives one example, and I give a similar one (and why I think the worship of formal math explains it) in Chad’s thread. They almost have a cargo cult view of science: since physics uses math and physics does good science, if we use lots of formal math we will be doing good science.

Phạm Hạnh

Thưởng thức bò bít tết “đúng điệu” từ phong cách 5 sao

ở Yodobashi-Akiba :)

Bài trước: Kết nối doanh nghiệp CEO Network 2015 - Osaka


Thành viên băng đảng yakuza ở Asakusa
5 năm kỉ niệm

Thành viên băng đảng yakuza ở Asakusa

Nhật Bản nín thở chờ yakuza "tắm mưa" (không phải "tắm máu") :D

Bài trước: Nét đẹp cổ kính chùa Todaiji - Du lịch Nhật Bản

Đền Sensoji cổ nhất Tokyo ở Asakusa
Sensoji Temple, Asakusa, Tokyo
Lễ hội samba ở Nhật Bản
Vì sao mafia Nhật không bất hợp pháp?

Popular Now