phrase

Del Zotto Turns on a Dime. Photo courtesy Rich Lee . 'Turn on a dime' thường được nói về xe cộ, phương tiện có khả năng xoay x...

phrase

'Bring home the bacon' có từ bacon là thịt lợn muối xông khói, vì thế cụm từ này nghĩa là thành công, kiếm đủ tiền nuôi sống gia đì...