Journey in Life: 01/10/16

Search This Blog

Sunday, January 10, 2016

Nỗi đau khổ của triết gia

Balloons over Bagan. Photo courtesy Christopher Michel.

My definition [of a philosopher] is of a man up in a balloon, with his family and friends holding the ropes which confine him to earth and trying to haul him down.
~ Louisa May Alcott

Định nghĩa của tôi [về một triết gia] là một người đang bay trên khinh khí cầu, trong khi gia đình, bạn bè nắm dây thừng và cố gắng lôi ông ta xuống.

Bài trước: Thành công là gì?

Thành công là gì?

Quả dưa hấu đẹp. Photo courtesy Roland Tanglao.

Thành công giống như khi bạn có thai - ai cũng đến chúc mừng nhưng không ai biết được bạn đã bị "fuck" bao nhiêu lần trước đấy.

Bài trước: Người mua vui

Vì sao năng lượng mặt trời ở châu Phi phát triển nhanh đến vậy?

MAINS electricity is scarce and unreliable in Africa, but a solar revolution is afootVì sao vaccines cúm không hiệu quả?
Companies require at least six months to manufacture enough vaccines for the population. During that period, the flu virus may change. Genetic mutations can alter the virus’ surface proteins. If a strain becomes different enough from the original virus, the vaccine is no longer a match.

Công nghệ có thể ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp như thế nào?

ABOUT 26m tonnes of fish are caught illegally each year. How can new monitoring systems halt this flow?


kiểm soát vệ tinh từ London, the virtual watch room,

Vì sao con gái học giỏi hơn con trai?First, girls read more than boys.

Second, girls spend more time on homework.

Third, peer pressure plays a role.

Popular Now