quote

Quả dưa hấu đẹp. Photo courtesy Roland Tanglao . Thành công giống như khi bạn có thai - ai cũng đến chúc mừng nhưng không ai biết đượ...