word

Không được vội vã khi xây sân  vận động phục vụ Olympics. Photo courtesy Arthur Boppré . 'Cut corners' = đi tắt, đốt cháy gia...

quote

Một mình đọc sách còn hơn. Photo courtesy Pedro Ribeiro Simoe . Your life will get better when you realize it's better to be alon...