Journey in Life: 01/28/16

Search This Blog

Thursday, January 28, 2016

"Run after a shadow" nghĩa là gì?

Chase your shadow. Photo courtesy Z S.

'Run after a shadow' nghĩa là bắt bóng, theo đuổi một vật vô hình.

Ví dụ
Never run after a shadow no matter how big it appears because it vanishes when light drowns.

Sir Isaac Newton was naturally of a peaceable disposition, and passionately fond of his quiet. He would have rather chose to have lain in obscurity, than to have seen the calm of his life disturb'd by the wranglings and disputes, which are the certain consequences of being eminent. We learn from one of his Letters in the Commercium Epistolicum, that when his Treatise of Opticks was ready for the Press, certain hasty objections, which had been rais'd against it, made him lay aside the design for that time. I blam'd my imprudence, says he, for parting with so valuable a blessing as my quiet, to run after a shadow. But that shadow did not afterwards escape him, nor did it cost him the quiet he so much valued, but prov'd as real an happiness as the quiet itself.

Phạm Hạnh

Nước Ý chiều khách

shared from Dollars and Sense.
-----

Hôm 26-1, trong chuyến thăm Ý, tổng thống Iran cùng thủ tướng Ý tới thăm bảo tàng Capitoline. Trước đó, chủ nhà đã cho đóng thùng gỗ che hết những bức tượng cẩm thạch lõa thể. Được biết, quốc yến chiêu đãi tổng thống Iran không có rượu.

Năm ngoái, Pháp đã hủy một quốc yến vì khách Iran đòi bỏ rượu vang.

Coi bộ Ý hiếu khách hơn. Hoặc vì triển vọng làm ăn lớn với Iran: sau khi phương Tây bỏ trừng phạt Iran, chuyến công du châu Âu tuần này của ông Rouhani tuần này có thể ký kết được các hợp đồng trị giá tổng cộng 18 tỉ đô.

Nguyên nhân kinh tế của việc xếp hàng dài thời bao cấp


Price Ceilings: Lines and Search Costs

người tiêu dùng cần hàng hóa khan hiếm, sẵn sàng bidding để có được mặt hàng đó, nhưng vì giá cả bị kiểm soát, hay hàng hóa phân phối, nên chỉ còn cách push up time cost, thể hiện willingness to pay bằng việc xếp hàng,

nên competitive theo money (push price up) vì khi đó có wealth transfer, hơn là competitive theo time, vì time lost là total lost, chỉ có mất đi, không tạo thêm gì cả,

Popular Now