Journey in Life: 01/31/16

Search This Blog

Sunday, January 31, 2016

"Be worn to a shadow" nghĩa là gì?

Rạc cả người. Photo courtesy Jenavieve.

'Be worn to a shadow' nghĩa là lo đến rạc người (made thin and weary through eg hard work).

Ví dụ
She was worn to a shadow after months of nursing her sick husband.

We expected to find you, after your illness and the anxieties of the case, worn to a shadow here in the country.

Then she got better at last, all worn to a shadow, and with her beautiful hair cut off; but that didn't make no change in her young man, and he stuck to her as true as man could be.

Phạm Hạnh

Lắng nghe và thấu hiểu


Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.
~ Thích Nhất Hạnh

Popular Now