Journey in Life: 02/08/16

Monday, February 8, 2016

Gia An 22 ngày tuổi

ảnh này bố chụp nằm ngang, có thể thấy chân chị Tâm An ngồi cạnh em, nhưng bố xoay dọc lên nhìn mặt em cho thích, hi hi :)