Journey in Life: 04/14/16

Search This Blog

Thursday, April 14, 2016

Lễ ký Ý định thư về hỗ trợ DNNVV

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Antonio Tajani, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu với chủ đề “Hợp tác vì tăng trưởng” nhằm mục đích đổi mới, tăng trưởng bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tăng cường vai trò của các ngành công nghiệp Việt Nam trong một số lĩnh vực ưu tiên.

Ảnh chụp ngày 14/11/2013.

...Đối với các hoạt động hỗ trợ DNNVV, cần tập trung vào các lĩnh vực như chia sẻ kinh nghiệm, chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV, tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam – EU nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển cụm liên kết, chuỗi giá trị. Thêm vào đó, tăng cường năng lực kỹ thuật nhằm hỗ trợ DNNVV đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

Để nâng cao tay nghề


không gì bằng học từ đàn anh, người đi trước... ;)

"Be quick with child" nghĩa là gì?

Pregnant warrior. Photo courtesy Bonbon.

'Be quick with child' nghĩa là (sản phụ) sắp đến ngày sinh (at a stage of pregnancy when movements of the fetus have been felt).

Ví dụ
Despite Read’s heroics, she and the rest of Calico Jack’s crew were captured and charged with piracy. Read avoided execution by admitting she was “quick with child,” but she later came down with a fever and died in prison.

For most of England’s history, a female accused of a crime would be entitled to an all-female jury of matrons if she “plead the belly.” The female jury would examine her to determine whether she were “quick with child.” Such a determination could mean the difference between a death sentence and a reprieve (giảm tội, ân xá).

The English jurist William Blackstone wrote in 1770, “To be saved from the gallows (giá treo cổ) a woman must be quick with child—for barely with child, unless he be alive in the womb, is not sufficient.” In other words, a fetus whose movements could not yet be detected was not yet fully alive. An 1812 Massachusetts court case, Commonwealth v. Bangs, confirmed that pre-quickening abortions “would remain beyond the scope of the law.”

Phạm Hạnh

Công ty than tư nhân lớn nhất thế giới đệ đơn phá sản

do giá than giảm, thị trường Trung Hoa đình trệ, sản xuất dầu từ khí đá phiến quá mức, các quy định, luật lệ ngặt nghèo về bảo vệ môi trường, năng lượng sạch hơn như năng lượng mặt trời và năng lượng gió có giá rẻ chỉ bằng 1/3...

langdu đọc lướt và nhận ra là công ty Peabody,

Peabody là "lão hà tiện" đã lập ra công ty thương phẩm Peabody rồi về sau mở rộng ra ngân hàng, kéo Junius Spencer Morgan về làm cộng sự nhé,

Junius Spencer Morgan là bố của J. P. Morgan...
-----

Coal energy is clearly on the way out in many parts of the world.

It won't shock you to hear that the coal industry is facing tough times lately. Job cuts, mine closures and other signs of financial trouble are par for the course. However, that downturn just reached an important milestone: Peabody Energy, the world's largest private coal mining company, has filed for Chapter 11 bankruptcy across most of its US divisions. The firm says it didn't have much choice between steep drops in the price of coal, a weak Chinese market, overproduction of shale gas and "regulatory challenges",

...As Bloomberg notes, developing regions like India and Southeast Asia still lean heavily on coal. Even in the US, where many are shifting toward renewable energy, about 28 percent of power comes from coal.

And when clean energy sources like solar and wind power are almost as cheap as the dirty kind, it's doubtful that coal will ever return to its heyday.

Popular Now