book

"Cuộc đào thoát vĩ đại" của Angus Deaton bài điểm sách của DAVID LEONHARDT, 19 tháng 12 năm 2013. ----- Những ký ức về thời...

word

Ngầu quá. Photo courtesy RonEskins . 'Badge bunny' có từ badge là phù hiệu, thẻ; vì thế từ này nghĩa là người đàn bà rất thí...

transform

Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. ~ Thí...