Journey in Life: 05/01/16

Search This Blog

Sunday, May 1, 2016

Ham muốn bị chối bỏ

A lot of what we long for and desire will never be ours; we might go out of our minds with frustration, were it not for a very useful manoeuvre first identified by Sigmund Freud: sublimation.sẽ chỉ tốt cho bạn và xã hội mà thôi... :D

sublimating your sex drive by working hard
chế ngự sự thôi thúc tình dục của bạn bằng lao động tích cực ;)

Tranh bé vẽ thật dễ thương

Children can’t draw very well in the technical sense - but their art has important value for us nevertheless.

Làm cách nào để tiêu diệt đau khổ


Con người đau khổ là vì các thành kiến. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn khổ đau nữa.
~ Thích Nhất Hạnh

Popular Now