Journey in Life: 05/26/16

Search This Blog

Thursday, May 26, 2016

Anh em nhà Wright

'Anh em nhà Wright', David McCullough
by Daniel Okrent, ngày 4 tháng 5 năm 2015,

Đã gần nửa thế kỷ kể từ khi David McCullough xuất bản cuốn "The Johnstown Flood" ("Trận lũ lịch sử ở Johnstown") và từ đó bắt đầu sự nghiệp như là bậc thầy vô song về viết sử đại chúng. Cuốn sách thứ 10 của ông, "Anh em nhà Wright", không có được sức ảnh hưởng như những cuốn sách trước đó, chỉ tập trung chủ yếu vào một khoảng thời gian ngắn trong cuộc đời của anh em nhà Wright, cũng như không còn chứa đựng tầm nhìn vĩ đại khiến những tác phẩm đó vừa tham vọng vừa hấp dẫn người đọc. Tuy nhiên, đây vẫn là một McCullough không thể nhầm lẫn: một câu chuyện có tầm quan trọng vượt thời gian, được kể với sự đồng cảm và trôi chảy khác thường.

Câu chuyện bắt đầu không mấy hấp dẫn. Khoảng 30 trang đầu tiên là những hồi ức rời rạc về những năm tháng niên thiếu của anh em nhà Wright. Nhưng rồi Wilbur khi ấy 32 tuổi viết một bức thư cho

"Fish eye" nghĩa là gì?

Mirror shot with fish eye effect, đi dạo ở Odaiba, ảnh chụp ngày 16/1/2010.

'Fish eye' trong nghệ thuật nhiếp ảnh, ống kính fish-eye là ống kính có góc thu hình rất rộng và tạo hiệu ứng cong méo. Tất cả đường thẳng không đi qua tâm đều bị uốn cong, càng xa tâm càng cong; ống kính mắt cá. Ngoài ra, từ này còn có nghĩa khác là một cái nhìn cau có hoặc đầy đe dọa (a scowling and/or menacing look).

Ví dụ
When paired with a DX Nikon SLR, the svelte prime captures the world in front of it with a curved, fish-eye perspective.

Other major partnerships include one with Olloclip, which offers swappable zoom, wide-angle and fish-eye lenses for the iPhone camera.

I didn't even do anything to her, and she's totally giving me the fish eye!

Phạm Hạnh


Popular Now