word

Hai anh làm em đau quá. Photo courtesy NatalieMaynor . 'Ménage à trois' tiếng Pháp nghĩa là nhà có 3 người, cụm từ này để chỉ...