Journey in Life: 06/16/16

Search This Blog

Thursday, June 16, 2016

Cuộc xung đột cuối cùng

Cuộc xung đột cuối cùng
by Orville Schell,
ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Đây là một "cuốn sách lớn", rất lớn. Nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng là hiểu thấu quá trình phát triển trong quá khứ của nhân loại và đưa ra dự báo về tương lai của cuộc đua song mã đang tiếp diễn giữa hai trục Đông-Tây, Ian Morris bắt đầu với mốc thời gian từ khoảng 15 nghìn năm trước. Đó là một lượng lịch sử đồ sộ.

Với mục đích tham vọng như vậy, cuốn sách "Why the West Rules — For Now” (tạm dịch: "Vì sao phương Tây thống trị — cho đến nay") gợi nhắc chúng ta về tham vọng của những soạn giả bách khoa toàn thư của Đế quốc Trung Hoa, những người soạn ra các bộ sách đồ sộ như "Cổ kim đồ thư tập thành" (viết dưới thời vua Khang Hy và Ung Chính nhà Thanh) nhằm ghi lại "tất cả những gì dưới trời” (thiên hạ) trong 800.000 trang sách. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Trung Hoa, nước gần đây đang

Popular Now