Journey in Life: 07/01/16

Friday, July 1, 2016

Gia An_Jul 1

em được 23 tuần 5 ngày,
bố phải đến công ty để phỏng vấn các bạn ứng viên qua điện thoại,
bà nội từ Trường Chinh sang chơi với em,

Bài trước: Gia An 23 tuần tuổi