Journey in Life: 07/03/16

Sunday, July 3, 2016

Gia An 24 tuần tuổi

em về ông bà nội chơi, như thường lệ...

Bài trước: Gia An_Jul 1

"Smooth sailing" nghĩa là gì?

Photo courtesy Bill Abbott.

'Smooth sailing' có từ smooth là êm ả, nhẹ nhàng, nước lặng (calm waters, free from big waves or roughness); vì thế, từ này nghĩa là thuận buồm xuôi gió, trôi chảy, thuận lợi, êm thấm, suôn sẻ (easy progress); xuôi chèo mát mái.

Ví dụ
Smooth sailing ahead for FedEx?

Singapore: The shift to digital media isn't all smooth sailing.

ELECTION 2016: Steady, but not smooth sailing at polling places.

B.D.F. Commander Says Military Changeover at Cadenas is Smooth Sailing.

Phạm Hạnh