word

Thật êm tai quá chăng...? Photo courtesy MattysFlicks . 'Smooth words' có từ smooth là ngọt xớt, dẻo mồm ((thường) nói về đàn...