gastronomy

hai chị em chơi đùa rất vui, đến tối đi khám biết là... viêm tai giữa..., ôi trời, 1 tuần mệt :) Gyu-Kaku, AEON Mall Long Biên Nhà...