Journey in Life: 07/28/16

Thursday, July 28, 2016

Dạy con phát triển kỹ năng lãnh đạo

đầu tiên là hết e lệ...
và sau đó là biết chỉ tay năm ngón :D

Bài trước: Phát triển kỹ năng cho bé qua trò chơi lego

Bí kíp tập chống đẩy đúng cách

quan sát bé và làm theo nhé... :)


em được 27 tuần, 4 ngày...

Bài trước: Nhổ răng sữa cho trẻ em nhẹ nhàng và không đau

"Have itchy feet" nghĩa là gì?

Bhutan - DochuLa Pass. Photo courtesy Göran Höglund.

'Have itchy feet' có từ itchy ngứa; cụm từ này nghĩa là muốn đi đây đi đó (to be restless; have a desire to travel); ngứa ngáy chân tay, chồn chân.

Ví dụ
It was a paper-pushing job, and Keane had itchy feet so he got posted back to the newsroom where the action was.

What I did know, however, was that I had itchy feet and I couldn't really be part of the rat race at home in London.

When asked if she had itchy feet or career aspirations to move elsewhere, it became pretty clear that Senior Constable Raimondo has a love for the Torres Straits.

Like them, I have always had itchy feet. When I was young, I imagined myself travelling the world, working in Europe, the United States, South America. But unlike my ancestors, I never left my home country for longer than a few weeks of holidays. The opportunities have always been better for me here, any benefits of leaving have never been worth the tradeoffs.

Phạm Hạnh