Journey in Life: 08/13/16

Search This Blog

Saturday, August 13, 2016

"Không muốn làm bò có khi lại làm cừu đấy"

-----
"Nếu thời bao cấp, sách báo, phim ảnh vô cùng hiếm hoi nhưng đa phần dân chúng đều mong mỏi được tham gia, bất kể tuổi tác hay thu nhập. Một cuốn sách hay sẽ được mượn đến cũ nát và mọi người sôi nổi bàn tán về bộ phim mới ra ngoài rạp, so sánh nó với những cảnh đời xung quanh.

Sách báo, phim ảnh lúc ấy không chỉ để giải trí mà thực sự là món ăn tinh thần...

Trái lại, vào thời mở cửa, thu nhập của người dân tăng lên nhưng đến các rạp chiếu phim hay ra hàng sách, ta sẽ thấy chủ yếu là thanh niên đến với mục đích giải trí. Các kiệt tác văn học, những cuốn phim có nội dung nghiêm túc chiếm tỷ lệ rất nhỏ ở Việt Nam.

Thậm chí khi tôi hỏi lớp với cả trăm sinh viên hàng đầu Việt Nam, cũng chỉ có 2-3 em có đọc sách, còn lại là toàn đọc truyện tranh".
-----

"Hit the silk" nghĩa là gì?

Ước được chạm vào váy lụa. Photo courtesy Mitch.

'Hit the silk' (từ lóng) nghĩa là nhảy dù (slang: to parachute from an aircraft), thoát hiểm, bỏ chạy (bail out).

Ví dụ
American and allied paratroopers hit the silk Saturday morning for the 33rd annual Leapfest parachute competition.

In 1944, when he was 20, during one of the dozens of bombing missions Bush flew as a naval aviator, his plane was hit and Bush ordered his two fellow crewmen to “hit the silk!”

Salman figuratively hit the silk himself this week by leaving the Salman Partners investment firm he founded.

If Congress, after listening to the people, wants to bail on the campaign against ISIS, now is the time to hit the silk, not in the middle of an executive war.

Phạm Hạnh

Popular Now