Journey in Life: 08/18/16

Search This Blog

Thursday, August 18, 2016

Bão Thần Sét tăng tốc, đổ bộ trực tiếp vào Hẻm quán

đây mới đúng là "gặp nhau, trên cao lộng gió"... :D

Bài trước: Nhà hàng Vọng Ba Lâu - 4 Thụy Khuê

Trời nắng dê đi uống bia
Hẻm quán - 68 Hoàng Cầu

Popular Now