Journey in Life: 09/10/16

Search This Blog

Saturday, September 10, 2016

Đừng bận tâm vì những điều không xứng đáng

Christ Church, Alexandria , VA. Photo courtesy Craig Moe.

As to people saying a few idle words about us, we must not mind that, any more than the old church-steeple minds the rooks cawing about it.
~ George Eliot

Đối với những kẻ nói xấu ta, thì đừng bận tâm, như tháp chuông nhà thờ cổ kính không thèm chấp lũ cú quạ vậy.

Bài trước: Thằng quỷ nhỏ

Popular Now