Journey in Life: 09/15/16

Search This Blog

Thursday, September 15, 2016

Sư tử tỉnh giấc: lịch sử hiện đại về ngân hàng HSBC

Sư tử tỉnh giấc: lịch sử hiện đại về ngân hàng HSBC, tác giả Richard Roberts và David Kynaston

Jeremy Warner khám phá sự phát triển của HSBC từ tiền đồn của một đế quốc tới đầu tàu khổng lồ trên toàn cầu

Bài điểm sách của Jeremy Warner,
Ngày 05 tháng 4 năm 2015.

Năm nay là năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng. Chúng ta có kỷ niệm
800 năm ngày ra đời của Đại hiến chương Magna Carta, kỷ niệm 600 năm ngày chiến thắng Agincourt, và kỷ niệm 200 năm ngày chiến thắng Waterloo. Ít người biết rằng năm nay cũng là kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Ngân hàng HSBC, ngân hàng lớn nhất nước Anh hiện nay. Nhân dịp này, hai giáo sư ưu tú về lịch sử tài chính, Richard Roberts đến từ đại học King’s College London và David Kynaston đến từ đại học Kingston, đã viết một cuốn sách rất ấn tượng, chi tiết và dễ hiểu về con đường đi lên của HSBC trở thành một trong những tập đoàn ngân hàng đa dạng về địa lý và quyền lực nhất trên thế giới.

Cuốn sách không kỳ vọng cung cấp một hiểu biết lịch sử toàn diện, dù đôi khi khiến người đọc nản chí vì độ dài của nó. Lịch sử hình thành trong 100 năm đầu tiên của HSBC được điểm qua rất nhanh. Đúng hơn, cuốn sách hầu như tập trung hoàn toàn vào sự tăng trưởng bùng nổ của HSBC kể từ khi Trung Hoa quyết định mở cửa với thương mại thế giới vào cuối những năm 1970, những năm HSBC, thông qua hàng loạt các

Popular Now